corona update

Op deze pagina staat de meest recente informatie met betrekking tot het coronavirus.

Onze school is momenteel geheel open. 

Als uw kind behoort tot de risicogroep dan proberen wij het thuisonderwijs zo goed mogelijk te organiseren. 

Als een leerkracht thuis moet blijven, bijvoorbeeld in afwachting van de uitslag van een Corona-test, dan verdelen wij de groep binnen de school wanneer mogelijk.
Indien opvang op school niet verzorgd kan worden, blijft de groep thuis. 
Mocht dit langer duren dan vier dagen, dan wisselt de groep die thuis blijft.

 Nog meer dan anders is een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school cruciaal om  er samen voor te kunnen zorgen dat onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs kunnen volgen.