Welkomstwoord

Welkom op de website van de Vlieger!

Onze school 

De Vlieger is een kleine openbare buurtschool in Veenendaal Centrum-Zuid. Wij respecteren alle geloofsrichtingen en levensovertuigingen. Elk kind is welkom. Met duidelijkheid en structuur bieden wij een veilige omgeving waarin geleerd kan worden. Onze leerkrachten hebben veel expertise en bieden elk kind goed onderwijs. 

Op onze gezellige school leren wij kinderen elkaars verschillen respecteren en waarderen. Dit vinden wij belangrijk, net als samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Benieuwd? 

U bent van harte welkom voor een kop koffie en een rondleiding! Voor een afspraak belt u 0318 52 63 33 of mail naar de schoolleider: katjaterstegen@wereldkidz.nl

Ons adres 

De Bongerd 3
3901 KC Veenendaal

Wereldkidz Veenendaal

Onze school maakt deel uit van Wereldkidz Veenendaal. We werken nauw samen met Wereldkidz Mozaiek PetenbosWereldkidz Balans en Wereldkidz Achtbaan. Onze pijlers zijn sociaal emotionele ontwikkeling en werken met onderwijsarrangementen. 

Op onze locaties werken wij met vijf arrangementen:
- zeer intensief arrangement
- intensief arrangement
- basisarrangement
- verdiept arrangement (o.a. Plusklas)
- toparrangement (locatie Balans)

Met onze speerpunten en ambities richten wij ons op de talentontwikkeling van kinderen, 21st Century Skills en ouderbetrokkenheid.