Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. De leerlingen eten hun lunch met een leerkracht of leerkrachtondersteuner in de klas. De kinderen hebben twee keer een speelkwartier buiten op het plein.

8.20 school open, 8.30 start school
De schooltijden zijn als volgt:

 

Groep 1/2

Groep 3 t/m 8

Maandag

8.30-14.15 uur 

Dinsdag

8.30-14.15 uur

Woensdag

8.30-12.15 uur

Donderdag

8.30-14.15 uur

Vrijdag

8.30-12.15 uur

8.30-14.15 uur