Onderwijs aan nieuwkomers

Nieuwkomers
Naast het reguliere onderwijsaanbod biedt De Vlieger ook onderwijsaanbod voor nieuwkomers vanaf 6 jaar.
Onder nieuwkomers verstaan we leerlingen die nog maar kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders een verblijfsstatus hebben of arbeidsmigrant zijn. 

Gedurende 40 weken worden deze leerlingen ´ondergedompeld´ in de Nederlandse taal.  Hierbij leren ze onder meer de basis van het Nederlands spreken, lezen, begrijpen en schrijven. Vervolgens stromen deze leerlingen door naar een regulier groep op de Vlieger of op één van de andere basisscholen in Veenendaal. Indien nodig ontvangen zij extra ondersteuning in de schakelklas voor één of meer vakken.

WereldKidz de Vlieger beschikt over gespecialiseerde leerkrachten die het nieuwkomersonderwijs verzorgen. Ook zijn alle leerkrachten op De Vlieger traumasensitief geschoold.