Openbaar onderwijs en godsdienst

Wij zijn een openbare school en staan open voor alle godsdiensten. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op school en we gaan met respect met elkaar om. 

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen facultatief godsdienstlessen of lessen over humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Hierbij onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen levensbeschouwingen. 

De leerlingen:
- Onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;
- Leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
- Worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
- Leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Voorafgaand aan het jaar van deelname kunnen de ouders hun kind hiervoor opgeven. Dit schooljaar worden er lessen Islamitisch Vormingsonderwijs gegeven op dinsdagmiddag door een vakleerkracht (juf Ingrid). De kinderen die niet deelnemen ontvangen een ander lesprogramma van de eigen leerkracht.

Meer informatie? Kijk dan op de website van Vormingsonderwijs.