Algemene schoolregels

Schoolregels

De schoolregels en daarbij behorende afspraken zijn bij de directie van WereldKidz Vlieger op te vragen.