WereldKidz

Een optimale basis voor de toekomst

WereldKidz omvat 28 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal circa 4.700 leerlingen en circa 550 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsgroep met een herkenbare visie.

Onze scholen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. WereldKidz-scholen zijn plaatsen waar nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Kinderen hebben deze vaardigheden in hun latere leven nodig, in het vervolgonderwijs en voor hun verdere sociale en emotionele ontwikkeling. Zo kunnen zij volwaardig aan onze samenleving deelnemen.

Voor elk kind bereikbaar

Het onderwijs van WereldKidz is voor elk kind bereikbaar en beschikbaar. Elke school geeft hier vorm aan door:

  • kinderen, ongeacht hun niveau of afkomst te leren respectvol met elkaar om te gaan;
  • kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind;
  • zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen stimuleren in een uitdagende leef- en werkomgeving;
  • de kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen.
Scholen van WereldKidz werken aan een ouderbetrokkenheid die verder gaat dan informeren: het is een andere manier van samenwerken tussen ouders en school. De informatie die ouders geven is voor onze leraren een belangrijke bron waaruit zij steeds opnieuw putten en die zij gebruiken om te identificeren over welke talenten en kwaliteiten de kinderen beschikken en waar een kind extra ondersteuning nodig heeft. Ouders zijn partner en voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen kind, maar ook voor de groep en de school. Op al deze niveaus zijn ouders betrokken.

WereldKidz heeft ‘Samen Leren’ hoog in het vaandel staan.

WereldKidz heeft ‘Samen Leren’ hoog in het vaandel staan. Voor ons is het een belangrijke voorwaarde om te komen tot kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de behoeften van onze leerlingen. Daarbij geeft het leren van elkaar ook plezier in ons werk. We willen een lerende organisatie zijn op alle niveaus binnen onze organisatie. ‘Samen Leren’ doen we met alle betrokkenen: leerlingen, ouders, medewerkers, teams en partners buiten onze scholen. Het onderwijs van WereldKidz staat niet stil en daar zijn we trots op!