MR (medezeggenschapsraad)

Mijn naam is Corine Heijneman, ik ben moeder van 2 kinderen. Onze dochter heeft acht jaar van het onderwijs op Achtbaan genoten en onze zoon gaat ook met veel plezier naar deze school. Sinds maart 2010 ben ik werkzaam als lid van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad van Achtbaan en Balans. Vanaf mei 2011 vervul ik de functie van voorzitter. In deze jaren heb ik veel geleerd en gemerkt dat ik als MR lid op veel niveaus kan meedenken met de ontwikkelingen van de beide locaties. Ik vind het boeiend om te ontdekken dat onderwijs een continu proces is. Zodat het zichzelf verbetert en vernieuwt. Hierdoor worden de beste omstandigheden gecreëerd voor de kinderen om binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te presteren. Ik vind het erg leuk om daar een bijdrage aan te mogen leveren en kijk dan ook uit naar de ontwikkeling van het IKC voor Achtbaan.
Mijn naam is Rigtje Zegers en ik werk in de onderbouw van Balans, momenteel in groep 2. Dat doe ik met veel plezier 5 dagen in de week. Deelnemen aan de MR vind ik interessant en noodzakelijk. In de MR kun je meepraten en denken over het beleid van de school. Ik vertegenwoordig het personeel in deze raad.
Mijn naam is Carina Tempelaar en werk momenteel in de middenbouw (groep 4) op Balans.  Sinds 2016 ben ik lid van de MR. Ik vind het belangrijk en interessant om mee te praten en te denken over allerlei zaken die in de MR besproken en behandelt worden tav het beleid voor oa onze school. Samen met Rigtje Zegers vertegenwoordig ik het personeel van Balans.