MR (medezeggenschapsraad)
Mijn naam is Rigtje Zegers en ik werk in de onderbouw van Balans, momenteel in groep 2. Dat doe ik met veel plezier 5 dagen in de week. Deelnemen aan de MR vind ik interessant en noodzakelijk. In de MR kun je meepraten en denken over het beleid van de school. Ik vertegenwoordig het personeel in deze raad.Mijn naam is Carina Tempelaar en werk momenteel in de middenbouw (groep 4) op Balans.  Sinds 2016 ben ik lid van de MR. Ik vind het belangrijk en interessant om mee te praten en te denken over allerlei zaken die in de MR besproken en behandelt worden tav het beleid voor oa onze school. Samen met Rigtje Zegers vertegenwoordig ik het personeel van Balans.