Ons Team

Ons Team

Ons team bestaat uit ervaren, betrokken leerkrachten die samen zorg dragen voor het beste onderwijs voor onze leerlingen. 

De leerkrachten zijn in schooljaar 2020-2021 als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1-2: Nicole Nabben, Joyce van der Staaij
Groep -2-3: Feikje Zwerver en Gerrie Weggeman
Groep 4:  Marit Sierkstra en  Chantal Tisserand  
Groep 5: Christel Wildschut en Ahnia Raiss
Groep 6: Marina van Holland en Katja Terstegen
Groep 7-8: Linda Fijma, Pauliene Huijzer
Groep nieuwkomers :  Isra Ou-Aissa, Hanneke 't Hart-Baart
De schakelklas: Riekie Verkerk

leerkrachtondersteuners: 

Sunita Nieland ondersteunt primair in de onderbouw.
Martin Bruijs ondersteunt primair in de middenbouw.
Sarazad Azahaf ondersteunt primair in de bovenbouw.

Intern begeleider 

Marrith Hoenderken

De directie

bestaat uit:  
Katja Terstegen, schoolleider, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. 
Peter van Breemen, clusterdirecteur.

Management Assistente:

Danielle van Voskuilen (aanwezig op donderdag en op dinsdag om de week)