Ons Team

Ons Team

Ons team bestaat uit ervaren, betrokken leerkrachten die samen zorg dragen voor het beste onderwijs voor onze leerlingen. 

De leerkrachten zijn in schooljaar 2020-2021 als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1-2: Nicole Nabben, Joyce van der Staaij
Groep 3: Gerrie Weggeman en Chantal Tisserand 
Groep 4-5:  Chantal Tisserand en Christel Wildschut
Groep 5-6: Marina van Holland en Joyce van der Staaij
Groep 7-8: Linda Fijma, Pauliene Huijzer
Groep nieuwkomers :  Isra Ou-Aissa, Hanneke 't Hart-Baart
De schakelklas: Riekie Verkerk

leerkrachtondersteuners: 

Sunita Nieland ondersteunt primair groep 1-2 op ma t/m do en groep 3 op vrijdag. 
Naomi Meshulam onderssteunt primair groep nieuwkomers en daarnaast groep 5 t/m 8.

Intern begeleider 

Marrith Hoenderken

De directie

bestaat uit:  
Katja Terstegen, schoolleider, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. 
Peter van Breemen, clusterdirecteur.

Management Assistente:

Danielle van Voskuilen (aanwezig op woensdagochtend en donderdag)