Taal en rekenen

Team Vlieger is geschoold in de methode van Expliciete Directe Instructie.
Dat betekent dat de leerkracht de leerstof instrueert en vervolgens oefeningen voordoet, samen doet, de leerlingen samen laat doen en tot slot de leerling zelfstandig laat maken. Zo begeleiden we de leerlingen
stapsgewijs naar begrip van de stof en naar zelfstandigheid. Tijdens de fase van zelfstandig werken loopt de leerkracht rond om vragen te beantwoorden en geeft korte extra instructies aan wie dat nodig heeft.

In groep 1-2 verwerken leerlingen de doelen vooral in met ontwikkelingsmateriaal en hoeken. In groep 3 wordt ook gewerkt met concreet materiaal en in werkboekjes. Vanaf groep 5 verwerken leerlingen de  oefenstof van taal en rekenen op hun Chromebook (van Snappet). Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt. Voor taal/spelling wordt gebruik gemaakt van de methodeTaal op Maat / Spelling op Maat. Naast het werken met de Chromebooks, werken we ook nog steeds met werkboeken en op papier. Wij zorgen daarin voor een goede en effectieve balans. 


Door het inzicht in de leerdoelen te houden, kan onderwijs goed worden afgestemd op wat elke leerling nodig heeft. Ook krijgt het kind zo zelf inzicht in waar het naartoe gaat werken. Binnen het aanbod van de leerstof wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van kinderen. Daarvoor werken wij met de onderwijsarrangementen. Per vakgebied wordt per kind aangesloten bij de eigen onderwijsbehoeften. 
Zo bieden we onderwijs op maat.