Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid & leermiddelen
Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn. In alle groepen is hier volop aandacht voor. 

Zo beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord en hebben we per klas meerdere Chromebooks tot onze beschikking. 

In groep 4 t/m groep 8 werkt iedere leerling met een eigen tablet (met behulp van Snappet). De verwerking van de leerstof wordt vaak op de tablet gemaakt. Daarnaast werken we ook nog steeds op papier. We zorgen voor een evenwichtige afwisseling. Meer informatie over Snappet? Kijk op de website www.snappet.org.