KanjerschoolKanjertraining op WereldKidz Vlieger.pdf

Wij vinden het belangrijk dat er een veilig pedagogisch klimaat is. Elke leerling moet zich op school fijn en veilig voelen. Daarom zorgen we voor persoonlijke aandacht en bevestiging. We hebben heldere regels en houden daar samen toezicht op. Daarom zijn wij een school waar je graag naar toe gaat, waar je veel kunt leren en waar je je talenten mag ontwikkelen.

WereldKidz Vlieger werkt met de methode Kanjertraining en mag zich officieel Kanjerschool noemen. Alle medewerkers zijn gecertificeerd volgens het Kanjer Instituut.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:
● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
● Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is effectief bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. Naast de Kanjertraining is er op school een anti-pestprotocol en is een anti-pestcoördinator/Kanjercoördinator aangesteld. Samen met de overige teamleden waarborgt zij een veilig sociaal klimaat op onze school. 

Voor meer informatie over de Kanjertraining, zie de website: www.kanjertraining.nl