Leerlingenraad

De Vlieger heeft een leerlingenraad.  Daarin zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Vijf tot zes keer per jaar overlegt de leerlingenraad met de schoolleider over zaken die de kinderen belangrijk vinden. Samen wordt dan nagedacht over oplossingen en worden er afspraken gemaakt. De volgende keer als de leerlingenraad bij elkaar komt, wordt dan eerst bekeken of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. 

Jaarlijks vindt in september een nieuwe verkiezing van de leden plaats.