VVE school

VVE op school

VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het doel is om peuters en kleuters met (het risico op) een (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Op een VVE school is er extra aandacht voor de taalontwikkeling van uw kind.

VVE op De Vlieger
Onze school is een VVE-school. Op onze school krijgt uw kleuter spelenderwijs een stimulerend en extra taalrijk aanbod. Hiermee wordt uw kind goed voorbereid op het leren in groep 3. Wij werken hierbij nauw samen met VVE peuterspeelzaal Sesamstraat (Kwink).  

Ouderbetrokkenheid
Ook met u als ouder werken wij graag samen. Uw kind leert namelijk nog beter met uw hulp. In het VVE ouderprogramma leert u hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen en stimuleren. U wordt hierbij begeleid door een VVE medewerker van het CJG. Onze VVE-tutor sluit hierbij zo vaak mogelijk aan.

Als ouder speelt u een belangrijke rol bij de ontwikkeling van uw kind: de manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft hierop veel invloed. Bij  VVE hoort een (gratis) ouderprogramma van circa 10 bijeenkomsten per jaar op school.  In het ouderprogramma leert u, samen met andere ouders, hoe u uw kind kunt ondersteunen en stimuleren. De ouderbijeenkomsten worden begeleid door het CJG. Ook de VVE-tutor van school is aanwezig. 

De inspectie heeft op 19 november 2018 een onderzoek uitgevoerd in groep 1 en 2  omdat wij meedoen aan de VVE pilot van de gemeente Veenendaal.  Hieruit blijkt dat wij een solide basis hebben waarbij blijvende aandacht is voor ontwikkeling. Lees hier het complete inspectierapport: 
Kwaliteitsonderzoek_vroegschoolse_educatie_Het_Mozaïek__locatie_De_Bongerd.pdf

VVE scholen Veenendaal
WereldKidz De Vlieger is een van de 7 scholen in  Veenendaal met een VVE programma.