Privacy

Richtlijn beeldmateriaal rond en buiten school

 

Deze richtlijn geldt voor alle leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers van de WereldKidz-scholen, terreinen en activiteiten.

 

Inleiding

Met de komst van de smartphone (en smartwatch) heeft iedereen op ieder moment een camera bij zich. Mede door de invoering van de nieuwe privacywetgeving, heeft iedereen de plicht om zorgvuldig om te gaan met het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Binnen de gebouwen, de directe omgeving (o.a. het plein) en bij activiteiten van WereldKidz geldt voor iedereen deze richtlijn.

 

Afspraken bij het maken en gebruiken van beeldmateriaal


1.   Deze richtlijn is van toepassing op alle leerlingen, ouders / verzorgers van leerlingen, medewerkers van WereldKidz en bezoekers van de WereldKidz-scholen, directe omgeving zoals het plein en bij overige activiteiten zoals een excursie, schoolreisje en sportdag.

2.   Als alle ouders bij een activiteit welkom zijn (denk aan: een open dag, de sinterklaasintocht, de kerstviering op school of het binnenhalen of uitzwaaien van de bus bij het schoolreisje) mogen ouders beeldmateriaal maken voor eigen gebruik.

3.   Buiten de momenten zoals genoemd onder 2, wordt onder schooltijd, binnen de school,  op het schoolplein en tijdens buitenschoolse activiteiten, alleen door of in opdracht van de leerkracht beeldmateriaal gemaakt van leerlingen en medewerkers van WereldKidz. Let op: ook een medewerker van WereldKidz moet het er mee eens zijn om gefotografeerd of gefilmd te worden.

4.   Alle betrokkenen zijn terughoudend met het maken en delen van beeldmateriaal van personen en in het bijzonder van leerlingen en medewerkers rond de scholen van WereldKidz.

5.   Als een leerling of zijn/haar ouder/verzorger verzoekt om geen beeldmateriaal te maken, te gebruiken of om beeldmateriaal te verwijderen, wordt gehoor gegeven aan dit verzoek. Dit geldt ook buiten de school onder schooltijd.

6.   Alle betrokkenen hebben respect voor de privacy van elkaar, elkaars kinderen en van andere personen.

7.   Als geconstateerd wordt dat deze richtlijn niet wordt nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene(n) besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van de school besluiten een maatregel op te leggen. (Te denken aan: verbod op betreden school met smartphone of camera.)