WereldKidz Vlieger

WereldKidz De Vlieger is een openbare school waar leerkrachten kinderen begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht, toekomstgericht en talentgericht te werken. Ons team wil een bijdrage leveren aan evenwichtige, veerkrachtige kinderen met een moreel besef, die positief kunnen bijdragen aan een snel veranderende en complexe maatschappij.  

Het motto van het WereldKidz De Vlieger is: “ Een stevige basis door sterk onderwijs

Wij realiseren onze missie en visie door:

  • Onze kernwaarden centraal te zetten. De kernaarden zijn: welbevinden, betekenisvol, hoge verwachtingen, respect in diversiteit, constructieve samenwerking met ouders.
  • In de basis te zorgen voor leeromgeving die rust, duidelijkheid en structuur biedt zodat een kind zich veilig voelt. Alleen dan komt het tot leren. Er heerst een prettige en respectvolle sfeer en een constructieve interactie met elkaar.
  • Leerlingen vaardigheden te leren die zij nodig hebben om optimaal te kunnen ontwikkelen. Deze stellen hen bovendien in staat om  actief en verantwoordelijk deel te nemen aan onze democratische en pluriforme samenleving.
  • Aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door te werken met onderwijsarrangementen. 
  • Een openbare identiteit. De school staat open voor iedereen met respect voor een ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Onze school vertegenwoordigt circa 20 nationaliteiten. Wij werken met gecombineerde groepen. Onze groepen zijn relatief klein. Er is  veel aandacht voor het individuele kind. Onze school kent een groeiend aantal leerlingen.  Wij zijn er trots op dat De Vlieger een schakelklas voor taal kent en een taalklas voor kinderen van nieuwkomers. Daarnaast is er een dependance aan de Larikslaan 1a, te Veenendaal: Taalschool Pimpelmees. 

De school is onderdeel van stichting WereldKidz en valt binnen het cluster van WereldKidz Veenendaal. 
Schoolleider is Katja Terstegen.