WereldKidz Veenendaal

WereldKidz Veenendaal bestaat uit vier basisscholen:

Onze scholen werken intensief samen en kennen een aantal kernwaarden. Bij WereldKidz Veenendaal:

Bieden we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ons onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van elk kind. Als kind mag je van ons verwachten dat we jou zien in al jouw mogelijkheden en dat we de ruimte daarvoor geven. We hebben vertrouwen in jouw ontwikkeling. 

Gaat iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten en externen) respectvol met elkaar om. Als kind mag je van ons verwachten dat wij jou met respect behandelen door naar je te luisteren, je te zien, je te vertrouwen, vertrouwen te geven en vertrouwen te hebben in je eigen kunnen. Van alle medewerkers mag verwacht worden dat zij normen en waarden naleven en ook integraal onderdeel laten zijn van hun onderwijs. 

Stimuleren we zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen in een uitdagende leef- en werkomgeving. Als kind mag je van ons verwachten dat we met jou in gesprek gaan om samen uit te zoeken waar je uitdagingen/behoeften liggen en welke initiatieven je wilt nemen. We zullen naar je luisteren en je ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. 

De vier scholen werken met onderwijsarrangementen, zijn allen Kanjerschool en werken talentgericht. Naast een gemeenschappelijkheid, heeft elke school ook eigen kenmerken en kernwaarden. Deze staan uitgebreid beschreven op de websites.