Voor ouders

Betrokken en actieve ouders

Betrokken ouders zorgen voor betere leerresultaten van hun kinderen. Reden genoeg om uw betrokkenheid om te zetten in actie voor de school. Dat kan op veel manieren. Van hulp in de klas, begeleiding bij een buitenschoolse activiteit tot het verrichten van allerlei hand- en spandiensten. Maar u kunt ook zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad. 

Heeft u veel of weinig tijd? U kunt altijd iets voor de school betekenen. Nieuwsgierig? Neem contact op met één van de leerkrachten of met de schoolleider.  

U bent van harte welkom!