Onze school

Een optimale basis voor de toekomst

WereldKidz-scholen zijn scholen waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Die hebben ze in hun latere leven nodig: in het vervolgonderwijs, maar ook daarna in hun leven als volwassenen. Zo kunnen zij volwaardig aan onze samenleving deelnemen.

Bereikbaar en beschikbaar  

De Vlieger is een openbare basisschool. Wij zijn bereikbaar en beschikbaar voor elk kind. Dat realiseren we door:

  • kinderen, ongeacht hun niveau of afkomst te leren respectvol met elkaar om te gaan;
  • kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind;
  • zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen te stimuleren in een uitdagende leef- en werkomgeving;
  • de kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen.