Anti-pestprotocol

Sinds september 2011 is WereldKidz de Vlieger een Kanjerschool. Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Elke vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen de kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te leren.

Daarnaast gaat het ook om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pesten bijvoorbeeld) een stuk minder voorkomen.

Omdat dat niet altijd lukt en er af en toe toch kinderen worden gepest, hebben de WereldKidz-scholen een Anti-pestprotocol opgesteld.

Klik hier voor het: Anti-pestprotocol WereldKidz de Vlieger 2022-2026.pdf.