Schoolplan 2020-2024

In ons schoolplan maken we de vertaalslag van het strategisch beleid van WereldKidz naar ons schoolbeleid.  We beschrijven in het schoolplan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs op peil brengen en houden.

In het schoolplan komen achtereenvolgens aan de orde:
- ons onderwijskundig beleid
- ons personeelsbeleid
- en onze kwaliteitszorg.  

We schrijven het schoolplan één keer in de vier jaar en stellen dat jaarlijks bij. Zo zorgen we ervoor dat de onderwijskwaliteit in beeld blijft.

Klik hierna voor ons Schoolplan Mozaiek Bongerd 2020-2024.pdf