Wereldoriëntatie Faqta

Faqta Wereld en Talent biedt basisscholen een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. Met actieve lessen waarin kinderen zelfstandig leren en heel veel samenwerken. Hoe?

Thematische aanpak
Het programma is thematisch en geïntegreerd opgebouwd en bestaat uit 2 delen: Faqta Wereld en Faqta Talent. Faqta Talent is gericht op het stimuleren van de nieuwsgierigheid van kinderen en heeft als doel de interessegebieden van kinderen te verbreden. De onderwerpen dagen kinderen uit om zelf te onderzoeken, te ontdekken of te ontwerpen. Onderzoekend en ontdekkend leren staat centraal. Na een klassikale introductie gaan kinderen zelfstandig aan de slag met de onderzoek- en ontdekopdrachten. Onze leeromgeving ondersteunt de leerlingen tijdens de les bij het zelfstandig verwerken. De leerkracht volgt de voortgang via het dashboard en prikkelt en motiveert kinderen bij de uitvoering van de portfolio-opdrachten. De kinderen werken thematisch en geïntegreerd aan kennis en vaardigheden.

Faqta sluit aan op het SLO-talentenmodel en heeft de 21e eeuwse vaardigheden logisch geïntegreerd in alle thema’s. Met Faqta worden kinderen uitgedaagd om zelfstandig met computer of tablet in groepjes aan de slag te gaan met de samenhangende thema's en leerzame onderwerpen waarover ze meer willen weten, zoals bijvoorbeeld "Hoe word ik een DJ?" of "Wat is het verschil tussen arm en rijk?" Spelenderwijs bouwt ieder kind zijn eigen talentportfolio op en krijgt het inzicht in zijn of haar interessegebieden. Faqta biedt een aantrekkelijk digitale leeromgeving boordevol video’s en opdrachten, ondersteund met doeboeken en printbare werkbladen.

Waarom Faqta?
De wereld verandert snel. Hoe we leven, werken, met elkaar omgaan en hoe we leren. In de moderne samenleving gaat het niet meer alleen om kennis. Dat vraagt om een onderzoekende houding, creativiteit en probleemoplossend denken, reflectie, goed kunnen communiceren en samenwerken. 

Uit recent hersenonderzoek is gebleken dat een rijke leeromgeving met veel brede samenhangende onderwerpen leidt tot het zien van verbanden en daarmee tot beter leren. Kinderen nemen informatie op door te kijken, te luisteren of te voelen en te bewegen. Faqta stimuleert kinderen om beter te leren, door leren als een avontuur te zien. Met leerzame video’s, leuke vlogs en prikkelende opdrachten. Niet meer leren door eindeloos te lezen, maar door een venster op de wereld. Door zelf actief aan de slag te gaan.